• 1403/01/15
  • - تعداد بازدید: 294
  • زمان مطالعه : 1 دقیقه

اعضای شورای انتشارات

آقای دکتر اکبر فرجادفر

معاون تحقیقات و فناوری

آقای دکتر هیوا علی پناه

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

آقای دکتر مصطفی بیژنی

سرپرست اداره انتشارات و نماینده دانشکده پرستاری

آقای دکتر رامین حیاتی

سرپرست کتابخانه مرکزی 

خانم دکتر مریم کاظمی

نماینده دانشکده پزشکی

خانم دکتر فاطمه یاریان

نماینده دانشکده علوم و فناوری های نوین

آقای دکتر عباس عبداللهی

نماینده دانشکده پیراپزشکی

آقای دکتر مهران صیادی

نماینده دانشکده بهداشت

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: