اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

  1. اخبار و اطلاعیه هااخبار و اطلاعیه ها
  2. پایگاه های اطلاعاتیپایگاه های اطلاعاتی
  3. کارگاه ها و همایش هاکارگاه ها و همایش ها

سه عنوان از کتاب های تالیفی دانشگاه علوم پزشکی فسا در لیست ۱۰ درصد کتب منتخب دانشگاه ها قرار گرفتند

سه عنوان از کتاب های تالیفی دانشگاه علوم پزشکی فسا در لیست ۱۰ درصد کتب منتخب دانشگاه ها قرار گرفتند

تاریخ انتشار خبر: 1398/10/24  کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی در سال ۱۳۹۸ اقدام به فراخوان جهت ارسال کتب تألیفی در حوزه علوم پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نمود که طي اين فراخوان تعداد ۲۷۵۱ کتاب توسط نويسندگان در سامانه دبيرخانه ...

 

پایگاه های اطلاعاتی معتبر استنادی

 

isi google scopus
 

 

پایگاه های اطلاعاتی معتبر غیراستنادی

 
nopa Capture1 cilinical
up to date embase logo Pubmed
Wiley Library Springer sid1
OvidSPLogo

 

 

leader president behdasht tahavol farsp saamad