اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اداره کتب و انتشارات دانشگاه

 
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  27/12/1399 برگزار گردید."

 

 • کتاب متعلق به خانم فاطمه ایزدی با عنوان" کدهای اخلاق حرفه ای سنگ زیر بنای مراقبت پرستاری" با کسب نمره 16/13 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.88 درصد از کل امتیاز
 • کتاب متعلق به آقای دکتر علی خانی جیحونی با عنوان" جنبه های روانشناختی سندرم تخمدان پلی کیستیک " با کسب نمره 5/2 از 3 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.84 درصد از کل امتیاز
 
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  19/12/1399 برگزار گردید."

 

 • کتاب متعلق به آقای آرمین فریدونی با عنوان" ابزارهای جراحی های شایع ارتوپدی" با کسب نمره 75/12 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.85 درصد از کل امتیاز
 • کتاب متعلق به آقای غلامعلی حیدری با عنوان" نوار قلب مبتنی بر گایدلاین ها و سناریوی بالینی " با کسب نمره 14 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.93 درصد از کل امتیاز
 • کتاب متعلق به خانم لیلا نیک روز با عنوان" راهنمای بالینی تزریقات وریدی در کودکان و خردسالان" با کسب نمره25/11 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.75 درصد  از کل امتیاز
 • کتاب متعلق به آقای دکتر عباس عبداللهی با عنوان" مروری بر تست های رایج باکتری شناسی" با کسب نمره 5/13 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید. 90درصد از کل امتیاز
 • کتاب متعلق به آقای دکتر مهران صیادی با عنوان" میکروارگانسیم های دریا، استخراج و آنالیز ترکیبات زیست فعال" با کسب نمره 3/2 از 3  مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.75درصد از کل امتیاز
 
 
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  28/11/1399 برگزار گردید."

 

 • کتاب متعلق به آقای ابوالقاسم آوند با عنوان" عطر کلام معصوم" با کسب نمره 2/3 از 3 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 
  
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  15/09/1399 برگزار گردید."

 

 • دفترچه تداخل دارو و مکمل متعلق به معاونت غذا و دارو تحت عنوان " تهیه و تدوین دفتر تحقیق و توسعه غذا و دارو، دانشگاه علوم پزشکی فسا" با کسب نمره 11 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به آقای آرمین فریدونی با عنوان" بانک آزمون تشریحی اصول و فنون تکنولوژیست های جراحی" با کسب نمره 12 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به خانم دکتر فاطمه محمدی با عنوان " اقدام پژوهی و اصول پایه آن در علوم سلامت " با کسب نمره 12 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به خانم خاطره رستمی با عنوان " راهکارهای عملی و کاربردی در پیشگیری و درمان کمردرد " با کسب امتیاز نمره 11.75 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  27/05/1399 برگزار گردید."

 

 • کتاب تالیفی متعلق به خانم دکتر افسانه قاسمی با عنوان " راهنمای کاربردی و عملی در پیشگیری از اعتیاد جوانان" با کسب نمره 91/10 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به خانم طیبه بهمنی تزنگی با عنوان " تکنیک ها و پروسیجرهای نوین جراحی گوارش و کولورکتال " با کسب نمره 25/13 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به خانم دکتر فاطمه محمدی با عنوان " هیپوترمی در کودکان مبتلا به آنسفالوپاتی هاپیوکسیک ایسکمیک " با کسب نمره 08/11 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به دکتر مصطفی بیژنی با عنوان"مراقبت ها و تدابیر پرستاری در پروسیجرهای تشخیصی (جلد دوم) " با کسب نمره 5/13 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به خانم فیروزه نوری مند با عنوان " آنچه باید در موردIUD بدانید...  " با کسب نمره 62/10 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 
 
  
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  06/05/1399 برگزار گردید."

 

 • کتاب تالیفی متعلق به خانم پریسا ثابت با عنوان "مراقبت تسکینی" با کسب نمره 62/12 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب ترجمه متعلق به دکتر رضا همایونفر با عنوان " راهنمای تغذیه سالم، تغذیه در ورزش و تمرینات بدنی" با کسب نمره 3/2 از 3 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید .
 • کتاب تالیفی متعلق به مهندس مهدی بهزادی با عنوان " تاثیر کرونا ویروس بر اقتصاد سلامت " با کسب نمره 91/10 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب تالیفی متعلق به دکتر مصطفی بیژنی با عنوان"پرستاری در اورژانس های محیطی و بلایا مبتنی بر گایدلاین های بالینی " با کسب نمره 12 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 
 
"جلسه ی شورای انتشارات در روز دوشنبه مورخ  12/03/1399 برگزار گردید."

 

 • کتاب خانم زهرا مرادی با عنوان "کتاب جامع اصول مراقبت های بالینی زنان و مامایی" با کسب نمره 5/13 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب های خانم دکتر فاطمه محمدی با عنوان "نکات طلایی در پرستاری کودکان" با کسب نمره 5/11 از 15 و "اقدام پژوهی و اصول پایه آن در سلامت" با کسب نمره 5/11 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید .
 • کتاب دکتر هیوا علی پناه با عنوان " سرطان ( درمان های مبتنی بر مسیرهای سلولی هدایت پیام)" با کسب نمره 62/11 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید .
 • کتاب دکتر عباس عبداللهی با عنوان " میکروب شناسی عمومی " با کسب نمره 62/13 از 15 مورد تصویب قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه صادر گردید.
 • کتاب خانم فاطمه آموزگار با عنوان"دستورالعمل اخلاق در پژوهش " مورد بررسی قرار گرفت، بنا به نظر داورین محترم به مترجم ارجاع تا پس از ویرایش جزئی به داور جهت تایید ارسال شود.