اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

تماس با ما

تماس با ما

نشانی: فسا – میدان ابن سینا – دانشگاه علوم پزشکی فسا - معاونت تحقیقات و فناوری
 تلفن مستقیم:
 071-53316300
 تلفن دانشگاه:   6 الی 53350994 داخلی : 269
 تلفکس:  53316300- 071
 پست الکترونیک:  
 شماره پیامک:  100070008000