اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اداره کتب و انتشارات دانشگاه

تاریخ انتشار خبر: 1400/03/10
بنا به گفته جناب آقای دکتر مصطفی بیژنی؛رییس اداره انتشارات دانشگاه علوم پزشکی فسا: با تلاش های شورای انتشارات و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا، در سال 1399 تعداد 20 عناون کتاب در این دانشگاه تالیف و منتشر شده است.

 دکتر مصطفی بیژنی با اشاره به عملکرد موثر شورای انتشارات در طی دو سال گذشته افزود: در سال 97 تعداد 2 عنوان کتاب، در سال98 تعداد 11 عنوان و در سال 99 تعداد 20 عنوان کتاب در این دانشگاه تالیف و منتشر شده است.فهرست کتاب های تالیفی دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال های 97 تا 99