اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اداره کتب و انتشارات دانشگاه

تاریخ انتشار خبر: 1398/10/24

 

کمیسیون ارزشیابی متون و منابع منتخب علوم پزشکی در سال ۱۳۹۸ اقدام به فراخوان جهت ارسال کتب تألیفی در حوزه علوم پزشکی از دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور نمود که طي اين فراخوان تعداد ۲۷۵۱ کتاب توسط نويسندگان در سامانه دبيرخانه کميسيون ثبت گرديد که تعداد ۲۴۶۰ عنوان كتاب تاليفي در حوزه دانشگاهي بوده است و در نهايت پس از داوري و ارزيابي كتب براساس شاخص هاي مصوب در كميسيون تعداد ۲۳۹ كتاب به عنوان كتابهاي منتخب تاليفي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور در سال ۱۳۹۸ تعيين گرديدند که س که از این بین سه کتاب مربوط به دانشگاه علوم پزشکی فسا می باشد.
لازم به ذکر است که از دانشگاه علوم پزشکی فسا 20 عنوان کتاب منتشر شده در سامانه کمیسیون ثبت شد و 3 کتاب از آن ها در لیست کتب منتخب سال ۹۸ معرفی شده اند.
مشخصات کتاب های تألیفی دانشگاه علوم پزشکی فسا به شرح ذیل می باشد:
 

عنوان     سال نشر نویسندگان  
بهداشت سالمندان و آموزش سلامت 1398 علی خانی جیحونی، ابراهیم نظری فر   

d3

پرستاری بیماری های قلب و عروق 1398 مصطفی بیژنی اصل، مهدی امیرخانی، سعیده جعفرزاده  

d2

تغذیه در اختلالات خوردن 1397 رضا همایونفر، علیرضا قائمی،الهام احرام پوش   

d1