اداره انتشارات- دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

اداره کتب و انتشارات دانشگاه

جلسه شورا ی پژوهشی در روز سه شنبه مورخ 11/02/1397 در دفتر مرکز تحقیقات برگزار گردید.
- داوری کتاب خانم مرضیه صادق زاده با عنوان : درسنامه جامع بیماری های کودکان، با توجه به نظرات دو داور متخصص، کتاب مورد تصویب قرار نگرفت.
- داوری کتاب آقای ابوالقاسم آوند با عنوان : کتاب راهنمای استاد بالینی، با توجه به اینکه این کتاب در سایت آمازون شابک ندارد مقرر گردید از سایت World Cat بررسی شود تا مشخص شود که آیا قابلیت گرفتن شابک دارد یا خیر.
-مقرر گردید با اخذ اجازه از هیئت رئیسه دانشگاه برای حمایت از کتب چاپی که مورد تایید شورای انتشارات و شورای پژوهشی دانشگاه باشد، هزینه ای در نظر گرفته شود.
 

 جلسه شورای پژوهشی در روز سه شنبه مورخ 09/05/1397 در دفتر مرکز تحقیقات برگزار گردید.

- عنوان کتاب جناب آقای دکتر عباس عبداللهی  ( medical bacteriology at a glance) بررسی و مقرر گردید جهت داوری ارسال گردد.
 
 جلسه شورای پژوهشی در روز سه شنبه مورخ 20/06/1397 در دفتر مرکز تحقیقات برگزار گردید.
کتاب جناب آقایان ابوالقاسم آوند و دکتر یوسف غلامپور با عنوان: راهنمای استادان بالینی، مصوب و مجوز استفاده از لوگوی دانشگاه بر روی جلد کتاب داده شد.

جلسه شورای پژوهشی در روز سه شنبه مورخ 04/10/1397 در دفتر مرکز تحقیقات برگزار گردید.
-داوری کتاب آقای دکتر عباس عبداللهی با عنوان: medical bacteriology at a glance مورد تایید قرار گرفت و اجازه استفاده از آرم دانشگاه جهت کتاب صادر گردید.
 
 جلسه شورای پژوهشی در روز سه شنبه مورخ 16/11/1397 در دفتر مرکز تحقیقات برگزار گردید.
-داوری های کتاب آقای قزلباش با عنوان: تنظيم و ترقيم قراردادها، مبتني بر اصول حقوقي و مباني تخصصي، بررسی شد و بر طبق نظرات داوران اجازه استفاده از آرم دانشگاه به کتاب داده نشد.